פקה פקה

פקה פקה הוא בר בעיר רחובות.
הפרויקט עיצוב תפריט.

יש לציין כי זוהי אחת הסקיצות אשר לא נבחרה.