MORELLE

Morelle היא עסק לעיצוב ציפורניים על שם בעלת העסק – מורל.
מורל החליטה לפתוח קורס לק ג׳ל, ולחלק לתלמידים שלה חוברת מפורטת ומעוצבת.