MIJAD HOTEL

Mijad Hotel הוא מלון בסגנון מרוקאי.

הפרויקט כלל עיצוב לוגו, סבונים, ניירת, ניירות מכתבים, כרטיס ביקור, גפרורים, כרטיס כניסה לחדרים, שילוט לידית הדלת ואתר.

יש לציין שהפרויקט הינו פיקטיבי.