HOUSE OF VITURY

House of Vitury הוא עסק של אישה צעירה ומוכשרת, אשר עושה מארזי פיצוחים ומוצרים עבור חברות ועסקים.
ניסינו ליצור שפה של אדמה, יחד עם חיבור וזיקה לשורשים (גם לשורשים המשפחתיים של משפחת בעלת העסק).

הפרויקט כלל עיצוב לוגו.