עיריית הוד השרון

סרטון הסבר להורים לילדים העולים לכיתה א' בעיריית הוד השרון.

העבודה נעשתה תחת משרד העיצוב Assaf Ravitz Ruiter.