DeepVoid

DEEPVOID היא חברת פתרונות מודיענים היושבת בתל אביב.
השפה הויזואלית היא של חדשנות וטכנולוגיה. בנוסף, ניסינו לייצר סמל שיבדל אותם מאחרים,
ויהיה חלק גדול משאר חלקי המיתוג של החברה.

הפרויקט כלל עיצוב לוגו וכרטיס ביקור.