ניראל מליח

ניראל מליח הוא מנהל תכנון ופיקוח פרויקטים ומהנדס בניין.
הפרויקט כלל עיצוב לוגו וכרטיס ביקור.