גליה טרוזמן

גליה טרוזמן היא חברת שיווק פרטית.

הפרויקט כלל עיצוב לוגו.