ליסנקו-מליח

ליסנקו מליח – חברת בנייה.
ניסינו בלוגו לחבר את ראשי התיבות של שני השמות של מנהלי העסק,
וליצור תוך כדי תחושה של יוקרה ומהימנות.

הפרויקט כלל עיצוב לוגו וכרטיס ביקור.